Geologos-14/2

Table of contents

Formalizacja litostratygrafii formacji gogolińskiej (trias środkowy) na Śląsku Opolskim - Monika Kowal-Linka
Geologos, Vol. 14, No. 2, pp. 125-161 PDF Full text

Geneza skałek wierzchowinowych Płaskowyżu Ojcowskiego na podstawie badań osadów stokowych - Halina Pawelec
Geologos, Vol. 14, No. 2, pp. 163-176 PDF Full text

Obszary macierzyste skandynawskich eratyków przewodnich osadów ostatniego zlodowacenia północno-zachodniej Polski i północno-wschodnich Niemiec - Maria Górska-Zabielska
Geologos, Vol. 14, No. 2, pp. 177-194 PDF Full text

Warunki formowania lokalnych systemów krążenia wód podziemnych na obszarze Międzyrzecza Warty i Noteci - Renata Graf
Geologos, Vol. 14, No. 2, pp. 197-210 PDF Full text

Materia pozaziemska w otoczeniu kraterów meteorytowych Kaali (Estonia) - Grzegorz Uścinowicz
Geologos, Vol. 14, No. 2, pp. 211-219 PDF Full text

  • New Theory of the Earth
  • The Geological Time Table
  • Geomaterials in Cultural Heritage
  • Global Warming and Global Cooling-Evolution of Climate on Earth
  • Heavy Minerals in Use